پلن 1 (معرفی ساده)
ماهیانه/ 30,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  100 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  سیستم مدیریت محتوا


  x


  x


  x


  x


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 2(معرفی پیشرفته)
ماهیانه/ 50,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  200 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  معرفی محصولات /خدمات


  سیستم مدیریت محتوا


  گالری تصاویر


  x


  x


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 3(فروشگاه حرفه ای)
ماهیانه/ 70,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  300 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  فروشگاه اینترنتی


  مقایسه کالا با کالا


  x


  درگاه پرداخت آنلاین


  مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 4(فروشگاه سفارشی)
ماهیانه/ 80,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  400 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  فروشگاه اینترنتی


  مقایسه کالا با کالا


  بنرهای تبلیغاتی


  درگاه پرداخت آنلاین


  مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 1
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

   ثبت 100 تا 500 محصول


  ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها


  ایجاد گروه و زیرگروه محصول


  بالاگذاری مقالات


  دسته بندی خصوصیات محصول


  امتیاز دهی


  x


  x


  x


  x


   

پلن 2
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

   ثبت 500 تا 1000 محصول


  ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها


  ایجاد گروه و زیرگروه محصول


  بالاگذاری مقالات


  دسته بندی خصوصیات محصول


  امتیاز دهی


  بنرهای پیشنهاد ویژه


  x


  x


  x


   

پلن 3
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

   ثبت 1000 تا 2000 محصول


  ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها


  ایجاد گروه و زیرگروه محصول


  بالاگذاری مقالات


  دسته بندی خصوصیات محصول


  امتیاز دهی


  بنرهای پیشنهاد ویژه


  بنرهای شگفت انگیز


  کمپین تخفیف


  سئو


   

پلن 4
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

   ثبت 2000 تا 4000 محصول


  ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها


  ایجاد گروه و زیرگروه محصول


  بالاگذاری مقالات


  دسته بندی خصوصیات محصول


  امتیاز دهی


  بنرهای پیشنهاد ویژه


  بنرهای شگفت انگیز


  کمپین تخفیف


  سئو