مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) میزان صرفه جویی سالیانه
سه ماهه 248,160
264,000
6%
شش ماهه 464,640
528,000
12%
یکساله 850,000
1,056,000
20%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 50,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)