مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) میزان صرفه جویی سالیانه
سه ماهه 217,140
231,000
6%
شش ماهه 406,560
462,000
12%
یکساله 739,200
924,000
20%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 40,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)