مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) میزان صرفه جویی سالیانه
سه ماهه 155,100
165,000
6%
شش ماهه 290,400
330,000
12%
یکساله 528,000
660,000
20%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 25,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)