مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) میزان صرفه جویی سالیانه
سه ماهه 93,500
99,000
6%
شش ماهه 176,000
198,000
12%
یکساله 316,800
396,000
20%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 15,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)