مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) تخفیف
سه ماهه 90,000
99,000
10%
شش ماهه 180,000
198,000
10%
یکساله 360,000
396,000
10%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 15,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)